Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, este o organizație neguvernamentală, fondată și înregistrată în 2003, cu un palmares de peste 60 de proiecte implementate la nivel local, regional și național. 

Organizația face parte din Consiliului Raional de Participare și deține secretariatul al acestei structuri asociative ale organizațiilor neguvernamentale din raionul Soroca. La fel asociația este membrul Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie” și a Rețelei Naționale ale Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova.

Un rol specific Centrul DACIA îl deține la nivel de municipiu Soroca, unde a fost constituită Coaliția Locală pentru Transparența Bugetară, iar organizația și-a asumat rolul de organizație lider asigurând secretariatul coaliției.

Centrul DACIA este prima care a lansat în Moldova conceptul centrelor de tineret și la dezvoltat ca un model de succes în domeniul implementării politicilor de tineret.  La nivel de participare civică, Centrul DACIA pe parcursul anilor, a facilitat implicarea tinerilor în procesul educațional, asigurând tutela Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca, care are o experiență de peste 10 ani de activitate, iar recent din 2018, organizația a facilitat crearea Consiliului Raional al Tinerilor Soroca, ca o structură reprezentativă a tinerilor la nivel de raion. Din anul 2018, organizația a lansat un program de consolidarea rolului și implicării Consiliilor de Elevi din cadrul a 8 licee din Republica Moldova, cu un accent sporit pe procesul decizional la nivelul instituțiilor de învățământ. Recent Centrul DACIA și-a lărgit spectrul de activitate la nivel rural, deschizând trei filiale în comunitățile Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău.

Alte intervenții importante ale Centrul DACIA, vizează accesul la serviciile de educație a copiilor marginalizați de etnie romă din Vulcănești și Soroca, inclusiv organizația implementează un program pilot care dezvoltă servicii de integrare pe piața muncii a tinerilor din categoriile de risc.

Participarea tinerilor este amplificată și consolidată de Centrul DACIA prin Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, care din acest an a alăturat încă două surse importante de finanțare, majorând fondul de granturi până la 300 mii lei.

La moment Centrul de Resurse pentru Tineret „DACIA” este antrenat în realizarea de noi inițiative, care vor permite să ofere tinerilor oportunități mai bune de informare, participare, un mod de viață sănătos, inclusiv integrare socio-economică.