Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (CRT DACIA), este o este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, nonprofit, fondată și înregistrată în 2003, cu un palmares de peste 60 de proiecte implementate la nivel local, regional și național.

CRT DACIA face parte din Coaliția Locală a Societății Civile din municipiul Soroca, Consiliului Raional de Participare din raionul Soroca și deține secretariatul al acestor structuri. CRT DACIA este membrul și a Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie”, inclusiv a Rețelei Naționale ale Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor din Republica Moldova.

CRT DACIA este prima asociația, care a lansat în Republica Moldova conceptul centrelor de tineret cu servicii prietenoase și la dezvoltat la nivel național și regional, ca un model de succes în domeniul implementării politicilor de tineret.

La nivel de participare civică, CRT DACIA pe parcursul anilor, a facilitat implicarea tinerilor în procesul educațional, asigurând tutela Consiliului Local al Tinerilor din municipiul Soroca, care are o experiență de peste 10 ani de activitate, iar recent din 2018, organizația a facilitat crearea Consiliului Raional al Tinerilor Soroca, ca o structură reprezentativă a tinerilor la nivel de raion. Din anul 2018, organizația a lansat un program de consolidarea rolului și implicării Consiliilor de Elevi din cadrul a 8 licee din Republica Moldova, cu un accent sporit pe procesul decizional la nivelul instituțiilor de învățământ. Recent CRT DACIA și-a lărgit spectrul de activitate la nivel rural, deschizând trei filiale în comunitățile Rublenița, Căinarii Vechi și Vărăncău.

Alte intervenții importante ale Centrul DACIA, vizează accesul la serviciile de educație a copiilor marginalizați de etnie romă, inclusiv organizația implementează un program sistematic, care dezvoltă servicii de integrare pe piața muncii a tinerilor din categoriile de risc. Participarea tinerilor este amplificată și consolidată de Centrul DACIA prin Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, care din acest an a alăturat încă două surse importante de finanțare, majorând fondul de granturi până la 300 mii lei.

Echipa Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA este constituită din 12 persoane angajate full-time, care dispun de a calificare și experiență necesară în sectorul de tineret și implementării proiectelor. Asociația dispune de spații amenajate pentru desfășurarea activităților de instruire, ședințe, dezbateri, etc., inclusiv dotările minim necesare, atât la oficiul central cât și la nivel de filiale.