Cerere de ofertă pentru Audit financiar al proiectului

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA.
SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Președintă AO CRTF DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@mail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Audit financiar al proiectului "Furnizarea de servicii prin intermediul echipei mobile"
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 22 iunie 2024; 23:59
LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.
COSTUL PROPUNERII: Auditorul suportă toate costurile legate de prestarea serviciilor.
PREȚUL ȘI MONEDA ÎN CARE SE PREZINTĂ PROPUNEREA: Prețul este fix, exprimat în lei moldovenești fără TVA.
VALABILITATEA PROPUNERILOR: Propunerile sunt valabile 30 de zile de la data limită de depunere a propunerilor.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”Cerere de ofertă pentru Audit financiar al proiectului "Furnizarea de servicii prin intermediul echipei mobile”, sau direct la sediul Centrului de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA.
CONȚINUTUL CEREREI DE OFERTĂ PENTRU AUDIT FINANCIAR ÎL DESCĂRCAȚI AICI