Concurs pentru procurarea produselor igienice și alimentare

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Președintă AO CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@mail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: produse de igienă și alimentare
NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD2313 din 3 noiembrie 2023.
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 20 noiembrie 2023; 23:59
DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 21 noiembrie 2023; 16:00
CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR: valoarea ofertei ca cost și calitate.
TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIONARE: bunurile urmează a fi livrate la adresa: mun. Soroca, str. Mihail Sadoveanu nr.21 nu mai târziu de 30 noiembrie 2023.
VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: Lei moldovenești, transfer bancar.
SPECIFICAȚII CU REFERIRE TVA: toate produsele vor fi achiziționate la cota TVA 0%, furnizorii vor primi certificate speciale din partea CRT DACIA cu privire la aplicarea cotei respective.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2313”, sau direct la sediul Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA.
LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS ÎL DESCĂRCAȚI AICI