Concurs pentru servicii de instruire în cadrul cursului de dezvoltare a capacităților eficiente de leadership

Denumirea organizației contractante: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com.
Persoana de contact: Babici Stela, Președinte AO CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de instruire în cadrul cursului de dezvoltare a capacităților eficiente de leadership.
Numărul concursului: CRTD2310 din 01 august 2023.
Locul de realizare: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.
Limba de lucru: limba română.
Perioada de realizare: septembrie - octombrie 2023.
Grup țintă: 20 fete cu vârsta cuprinsă între 15-20 ani.
Context: Concursul este realizat în cadrul Proiectului ”Academia de liderism pentru fete ”LEAD-FEM II” implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, cu suportul financiar al Fundației OAK în parteneriat cu Asociația pentru Relații Comunitare din România. AO CRT DACIA în cadrul acestui proiect, are ca scop edificarea unei noi generații de fete lidere în domeniul promovării drepturilor femeilor din Republica Moldova. În acest context, se planifică realizarea unui curs, pentru a dezvolta capacități eficiente de leadership.
Selecția formatorului/expertului va fi efectuată în dependență de ofertele recepționate în cadrul concursului și de punctajul obținut în urma evaluării ofertelor.
Valuta și modul de achitare: serviciile vor fi remunerate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, actului de recepționare a serviciilor prestate.
Specificații cu referire la impozite și taxeReținerile de impozite și contribuții se vor stabili în dependență de tipul entității juridice a prestatorului: persoană fizică/ juridică sau alte forme conform prevederilor legislației în vigoare. La prezentarea ofertei Prestatorul trebuie să țină cont și să includă toate impozitele și contribuțiile aferente în costul total al ofertei prezentate.
Condiții de participare la concurs: Formatorul prezintă oferta, CV-ul, o scurtă descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată (maxim o pagină A4).
Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2310”.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale:  limba română.
Conținutul dosarului de participare la concurs îl descărcați Aici