Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al Asociației, care este constituit din 5 persoane, ce se subordonează Adunării Fondatorilor.

Componenţa Consiliului de Administrare

  • Efrosinia Haheu Munteanu
  • Iulian Gasan
  • Ion Duminică
  • Denis Moscvin
  • Veronica Teleuca
Preşedintele Consiliului de Administrare

Preşedintele Consiliului de Administrare este subordonat nemijlocit Adunării Fondatorilor şi asigură buna activitate a Consiliului de Administrare a Asociației, ca organ permanent de conducere a acesteia.

Funcţia de Preşedinte al Consiliului de Administrare o deţine:

  • Efrosinia Haheu Munteanu 

Cenzorul Asociației

Cenzorul este organul de control al Asociației, se subordonează Adunării Fondatorilor și se află în relații de coordonare cu Consiliul de Administrare a Asociației.

Funcţia de Cenzor al Asociației o deţine:

  • Iulia Sîrghi-Zolotco

Atribuțiile Cenzorului Asociației:

  • analizează respectarea statutului Asociației, executarea deciziilor Adunării Generale, Consiliului de Administrare prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale;
  • controlează oportunitatea și legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Asociației.