Consiliul Elevilor în acțiune!

Consiliul Elevilor de la gimnaziul Rublenița au aplicat la Programul de Granturi al Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie” cu proiectul ”Elevii în acțiune”, care are ca scop facilitarea accesului elevilor la libertatea de exprimare prin diversificarea capacităților și dezvoltarea consiliului de elevi în gimnaziul Rublenița.

”Se constată un activism scăzut al tinerilor de a promova comunitatea din care fac parte, prin lipsa de comunicare și relaționare directă, de aceea ne propunem ca prin activitățile Consiliului de Elevi să sporim numărul tinerilor care vor promova comunitatea, gimnaziul, prin acces la informație și parteneriat”, susține Leșan Laura, membră a Grupului de Inițiativă “Consiliul Elevilor”.

Grupul de inițiativă își propune:

    ·Instruirea membrilor CE de a mediatiza activitățile în cadrul școlii și în comunitate, despre activitățile școlare și extrașcolare a elevilor;

    ·Editarea unui Buletin școlar, printarea și difuzarea acestuia în școală și localitate.

Grantul este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, oferit în cadrul Programului de Granturi al Coaliției Naționale de către Asociația obștească ”Artemida”, care exercită calitatea de gazdă fiscală a Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie”.