Adunarea Generală este organul suprem de conducere al Asociației

Componenţa organului suprem:

 1. Mical McFarland
 2. Ethan Wang
 3. Babici Ion 

Adunarea Generală are următoarele atribuții principale:

 • determină direcțiile principale de activitate ale Asociației;
 • decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului;
 • stabilește condițiile și procedura de primire a noi membri în Asociație, precum și cele de retragere din rândurile ei;
 • primirea excluderea membrilor Asociației;
 • alege și revocă membrii Consiliului de Administrare, Președintele și Secretarul Consiliului de Administrare, Cenzorul, Președintele Asociației;
 • aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare și ale Cenzorului;
 • hotărăște cu privire la reorganizarea sau lichidarea Asociației, desemnează comisia de lichidare și aprobă bilanțul de lichidare;
 • hotărăște orice alte probleme ce țin de activitatea Asociației.