Fondul pentru Tineri Soroca este un grup de tineri, selectaţi prin concurs şi instruiţi, cunoscuţi ca şi “tinerii bancheri din Soroca”, care prin activităţile sale au menirea de a constitui, promova şi administra transparent mijloace financiare special destinate finanţării proiectelor iniţiate şi implementate de către tineri pentru dezvoltarea comunităţilor locale din orașul și raionul Soroca.

Fondul este organizat şi funcționează independent în cadrul AO Centrului de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA (organizaţia umbrelă), scopul căruia este altul decât obţinerea de venit, este apolitic şi are rol de încurajare a participării tinerilor şi a voluntariatului în dezvoltarea comunităților locale din orașul și raionul Soroca.

Activitatea Fondului este orientată în vederea atingerii următoarelor obiective:
a)încurajarea comportamentului filantropic în rândul actorilor sociali din localităţile raionului, pentru mobilizarea şi distribuirea de resurse necesare finanţării iniţiativelor şi proiectelor tinerilor;
b)susţinerea şi promovarea iniţiativelor şi proiectelor tinerilor în comunităţile raionului;
c)oferirea posibilităţii tinerilor de a învăţa practica cetăţeniei democratice, a exprimării, comunicării, dialogului, negocierii, luării deciziei şi evaluării, precum şi dezvoltarea abilităţilor de lider, de a deveni cetăţeni activi;
d)încurajarea participării tinerilor la identificarea şi rezolvarea problemelor din comunitățile raionului Soroca;
e)promovarea oportunităţilor egale între semenii lor şi excluderea oricăror forme de discriminare.

Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, este preconceput după modelul Youth Banks din Irlanda, care este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineri și Femei DACIA, în baza unui cadru extins de cooperare cu Fundația Est-Europeană din Moldova. Programul are două componente principale, care prevăd pe de o parte, abilitarea tinerilor în procesul de participare a acestora în autogestionarea programului, începând cu acțiuni de colectarea de fonduri, mobilizarea comunității și extinderea parteneriatelor în acest sens, inclusiv pe de altă parte, formarea abilităților grupurilor de inițiativă în procesul de inițierea și dezvoltarea proiectelor comunitare, oferindu-le suport financiar sub formă de granturi.

Scopul programului: Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, are ca scop creșterea participării civice ale tinerilor din raionul Soroca la dezvoltarea socială și economică a comunităților în care locuiesc.

Obiectivele programului:
- Abilitarea tinerilor în procesul de identificare a problemelor care-i afectează în mod direct și a ideilor proprii pentru soluționarea acestora, în cooperare cu autoritățile și instituțiile publice, inclusiv cu alte structuri și actori comunitari;
- Promovarea spiritului filantropic în societate, cu implicarea directă a tinerilor în procesul de colectare de fonduri pentru proiectele comunitare propuse spre implementare în raza raionului Soroca;
- Dezvoltarea și consolidarea capacităților tinerilor din raionul Soroca în vederea elaborării și implementării proiectelor comunitare, gestionării fondurilor financiare din cadrul programului, edificarea grupurilor de inițiativă și a potențialilor parteneri, lucru în echipă, luarea deciziilor, inclusiv în vederea comunicării și negocierii cu factori.