”Hai cu starea de bine în școală!”: O inițiativă pentru o educație mai sănătoasă

Într-o lume educațională aflată într-o continuă transformare și adaptare la noile realități, grupul de inițiativă ”Pro-motivație PLUS” de la Liceul Teoretic ”Ion Creangă”, mun. Soroca a demarat un proiect deosebit, denumit ”Hai cu starea de bine în școală!”. Acest proiect inovator și plin de entuziasm și-a propus să creeze un mediu școlar mai prietenos și mai antrenant pentru elevi, părinți și cadre didactice. Printr-o serie de activități captivante și de impact, proiectul a reușit să mobilizeze întreaga comunitate școlară, transformând un simplu vis într-o realitate palpabilă.

Pentru a lansa proiectul și a crește gradul de conștientizare în rândul comunității școlare, au fost organizate două ședințe de informare și sensibilizare. Aceste ședințe, desfășurate în sala pentru festivități a liceului, au avut ca scop prezentarea obiectivelor și beneficiilor proiectului, precum și implicarea activă a elevilor, părinților și cadrelor didactice. Atmosfera a fost una de deschidere și colaborare, iar participanții au avut ocazia să discute și să își exprime ideile și preocupările.

În plus, grupul „Pro-motivație PLUS” a distribuit leaflete informative în două dimineți consecutive, direct la intrarea în liceu. Aceste materiale au fost menite să ofere informații suplimentare despre proiect și să motiveze comunitatea să participe activ la inițiativele propuse. Gestul de a împărți leaflete a fost foarte bine primit, demonstrând încă o dată importanța comunicării directe și a implicării comunității.

O componentă esențială a proiectului a fost strângerea de fonduri necesare pentru implementarea diverselor activități. În acest sens, au fost organizate două evenimente majore:
1. Iarmarocul Solidarității
În parteneriat cu Consiliul Părinților, ”Pro-motivație PLUS” a organizat ”Iarmarocul Solidarității”, un eveniment care a adus laolaltă întreaga comunitate școlară. Elevii, părinții și cadrele didactice au contribuit cu produse realizate manual, care au fost apoi vândute în cadrul iarmarocului. Evenimentul a fost un real succes, nu doar prin prisma fondurilor strânse, ci și prin faptul că a consolidat legăturile dintre membrii comunității și a promovat solidaritatea și cooperarea.

2. Filmoteca Proiectului
În colaborare cu administrația liceului, a fost organizată ”Filmoteca Proiectului”, o activitate care a constat în proiecția a două filme în cadrul liceului. Evenimentul a avut loc seara, oferind participanților o experiență relaxantă și educativă în același timp. Fondurile strânse din vânzarea biletelor au fost direcționate către susținerea proiectului. „Filmoteca Proiectului” a fost, de asemenea, o oportunitate pentru elevi și părinți de a petrece timp de calitate împreună, într-un cadru plăcut și informal.

Un alt obiectiv important al proiectului a fost îmbunătățirea mediului fizic din cadrul liceului, pentru a oferi elevilor spații de recreere și socializare mai confortabile. În acest sens, au fost confecționate și instalate două scaune „zig-zag” la etajele 1 și 3 ale liceului. Aceste scaune, cu un design modern și ergonomic, oferă elevilor un loc unde se pot relaxa și socializa în timpul pauzelor.
De asemenea, au fost achiziționate și instalate două jocuri de masă, destinate utilizării în timpul pauzelor. Jocurile, care includ șah și table, au fost amplasate în locuri accesibile și au devenit rapid puncte de atracție pentru elevi. Aceste inițiative au avut un impact pozitiv semnificativ, contribuind la crearea unui mediu școlar mai prietenos și mai stimulant.

Proiectul „Hai cu starea de bine în școală!” s-a încheiat cu o activitate specială de finalizare, în cadrul căreia rezultatele și impactul proiectului au fost prezentate comunității școlare. Evenimentul a fost un prilej de bucurie și mândrie pentru toți cei implicați, iar grupul de inițiativă „Pro-motivație PLUS” a înmânat oficial proiectul comunității, simbolizând astfel angajamentul de a continua eforturile pentru îmbunătățirea mediului educațional.

În concluzie, proiectul „Hai cu starea de bine în școală!” a fost oferit în cadrul proiectului Fonduri pentru Tineri Soroca finanțat de Fundația Est-Europeană din sursele oferite de Suedia în cadrul proiectului ”Cetățeni Activi, Comunități Prospere” implementat de către AO CRTF DACIA.