Viziune & Principii

Viziunea noastră este o societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, participă și se implică activ în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării în ansamblu.

Misiunea noastră este de a elabora, implementa, promova și multiplica politici, strategii, metodologii, instrumente operaționale, cu caracter inovativ și pragmatic, ce vor fi îndreptate pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor.

Scopul nostru este de a ajuta tinerii să devină arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și creșterea către autonomie, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu deprinderile de viață necesare pentru a face față unei lumi în schimbare.

Principii directoare:
Egalitatea și nediscriminarea: combaterea tuturor formelor de discriminare și promovarea egalității de gen, recunoașterea faptului că tinerii sunt expuși riscului unor forme multiple de discriminare, inclusiv discriminării bazate pe vârstă.
Incluziunea: recunoscând că tinerii nu reprezintă un grup omogen și, prin urmare, au nevoi, situații de viață și interese diferite și provin din medii diferite, toate programele asociației vin să promoveze activități și proiecte care să îi includă pe toți tinerii, în special pe cei care au mai puține oportunități și/sau cei ale căror voci ar putea să nu fie auzite.
Participarea: recunoscând că toți tinerii reprezintă o resursă pentru societate, toate proiectele și activitățile privind tinerii al asociației respectă dreptul tinerilor de a participa la dezvoltarea, punerea în aplicare și acțiunile ulterioare ale acestor intervenții. În acest context, proiectele asociației sunt elaborate pe baza recunoașterii schimbărilor cauzate de impactul comunicării digitale asupra participării democratice și civice.
Dimensiunea națională, regională și locală: pentru a asigura un impact durabil asupra tinerilor, este important ca programele asociației să fie puse în aplicare ținând cont de interconexiunile cu nivelul regional și local și să fie desfășurate activități pentru a sprijini politicile de tineret la nivel local. În același timp, ideile tinerilor ar trebui să fie luate în considerare de fiecare dată când se abordează chestiuni de interes național.