Scopul: Edificarea unei noi generații de fete lidere în domeniul promovării drepturilor femeilor din Republica Moldova.
Grup țintă: fete și femei tinere.
Sursa de finanțare: Fundația OAK.
Valoarea proiectului: 174,150 USD.