Scopul: Contribuirea la asistarea refugiatelor și supraviețuitoarelor violenței în familie, cât și la împuternicirea lor economică.
Arealul: localitățile raionului Soroca.
Grup țintă: fete și femei tinere refugiate din Ucraina.
Sursa de finanțare: PNUD Moldova.
Valoarea proiectului: 47,200 USD.