Scop: sporirea eficienței a activității CRT DACIA în domeniul prevenirii violenței domestice și promovării egalității gender în Republica Moldova
Durata de implementare: 15 mai 2019 – 30 aprilie 2021
Donatori: Fundația Est-Europeană din sursele Fundației OAK