Scopul: Abilitarea Consiliului Raional pentru Participare în vederea implicării active în procesul decizional din cadrul Consiliului Raional Soroca. Arealul: localitățile raionului Soroca.
Grup țintă: asociații obștești, mass-media, lideri de opinie.
Sursa de finanțare: Fundația Est-Europeană.
Valoarea proiectului: 153,300 USD.