Scopul: De a promova capacitățile AO CRTF DACIA pentru a asigura furnizarea de servicii legate de sprijin pentru persoanele strămutate și comunitățile gazdă, asigurându-le un acces echitabil la justiție.
Arealul: localitățile raionului Soroca.
Grup țintă: femei din grupuri vulnerabile și refugiate din Ucraina.
Sursa de finanțare: UNDP Moldova/CDA.
Valoarea proiectului: 25,000 USD.