Perioada implementării: 25 noiembrie – 10 decembrie 2006/2007/2008/2009.
Sursa de finanțare: WINROCK Moldova/OSCE/CRT DACIA