Perioada: 01 decembrie 2010 – 30 septembrie 2011.
Sursa de finanțare: UNESCO-Moscova, Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova.