Scopul: Încurajarea și motivarea cetățenilor de a se implica în eforturile de educare a grupurilor de risc ale populației cu privire la modalitățile de prevenire a traficului de ființe umane.
Sursa de finanțare: IREX/USAID
Arealul implementării: comunitățile raionului Soroca.
Grup țintă: profesori – responsabili de orientarea profesională a elevilor din instituțiile de învățământ, medici din cadrul instituțiilor medicale din raion, asistenți sociali/lucrători sociali, polițiști, secretari ai consiliilor locale.
Valoarea proiectului: 8,655.98 USD.