Perioada implementării: 19 ianuarie – 31decembrie 2007.
Sursa de finanțare: PASET/Banca Mondială/CRT DACIA