Perioada implementării: 01 octombrie 2007 – 31 martie 2009.
Sursa de finanțare: PNUD Moldova/USAID