Perioada implementării: 01 martie 2007 – 31 decembrie 2007.
Sursa de finanțare: CNRT/UNICEF/UNFPA