Termen extins pentru Concursul de servicii de consultanță în vederea efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale

Denumirea organizației contractante: Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, or. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, tel: +373 230 23619, e-mail: crt.dacia@gmail.com.
Persoana de contact: Babici Stela, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de consultanță în vederea efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale pe baza a 3 decizii din domeniile:
(1) Angajarea în câmpul muncii
(2) Mediul
(3) Incluziunea persoanelor în etate și a persoanelor din grupurile etnice minoritare
(4) Accesibilitatea și incluziunea persoanelor cu dizabilități
(5) Bugetul raional
(6) Oportunități și servicii pentru tineret
Numărul concursului: CRTD2308 din 28 iunie 2023.
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 30 iulie 2023, 23:59
Data/ora desfășurării concursului: 31 iulie 2023, Ora 10:00
Criteriile de evaluare a ofertelor:
a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită;
b) Evaluarea financiară (30%).
În baza ofertelor prezentate, și ca urmare a analizei conform criteriilor de evaluare expuse mai sus, vor fi selectate cele mai convenabile și compatibile oferte.
Termenul și condițiile de achiziționare: serviciile urmează a fi livrate nu mai târziu de 40 de zile calendaristice din data semnării contractului.
Valuta și modul de achitare: Lei moldovenești, transfer bancar.
Condiții de participare la concurs:
§Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale;
§Experiență (probată) în vederea efectuării analizei costului netransparenței (ineficienței) decizionale comparativ cu respectarea cerințelor legale în domeniul transparenței decizionale;
§Cunoașterea la perfecție a limbii române; abilități de analiză; comunicare eficientă atât în scris cât și oral și responsabilitate;
§Expertul/grupul de experți prezintă oferta comercială în valută națională (Lei moldovenești), la care se anexează CV-ul, cu indicarea serviciilor prestate sau alte surse care demonstrează experiența în domeniul vizat;(Scrisori de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost prestate servicii similare, va constitui un avantaj);
§Oferta trebuie să includă perioada de disponibilitate a prestării serviciilor.
Modalitățile de prezentare a ofertelor: ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnăturii persoanei responsabile, inițialele și datele de contact a furnizorului, la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2308”, sau la oficiul A.O. CRT DACIA, or. Soroca, str. Mihail Sadoveanu nr. 21. Oferta comercială se prezintă la dorință după modelul de la Anexa prezentei invitații ”Condiții și formatul ofertei comerciale”.
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

CONTEXT: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA lansează concursul de achiziție în vederea implementării proiectului ”Facilitarea participării civice în procesul decizional”, implementat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA cu suportul tehnic și financiar al Fundației Est-Europene, din resursele acordate de Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) și Suedia.
Conținutul dosarului de participare la concurs îl descărcați Aici