Afilieri

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA este deschisă cooperării și promovează parteneriatele pentru a conjuga efortul comun pentru realizarea cât mai eficientă a obiectivelor comune. În special, pentru a consolida demersul societății civile pe subiectele de o importanță majoră pentru societate, asociația a aderat la structuri asociative sub formă de coaliții și rețele.

În anul 2013 asociația devine membru al Rețelei Naționale a Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor, cu scopul de a contribui la îmbunătățirea cadrului normativ și legislativ din domeniul tineret și a calității asistenței și suportului acordat tinerilor de către prestatorii de servicii de tineret din Republica Moldova. În cadrul acestei structuri, care are peste 40 de membri, asociația face parte din Consiliul rețelei și este responsabilă de secretariatul acesteia.

Din 2015 asociația aderă la Coaliția Națională “Viață fără Violență în Familie”, misiunea căreia este de a promova respectarea drepturilor omului ale victimelor violenței în familie, de a contribui la eliminarea violenței împotriva femeilor și copiilor la nivel personal și în societate, pentru a crea o societate fără violență. Coaliția are la moment 23 de organizații membri, unde asociația își are delegat un reprezentant în Consiliul de Administrare a acesteia. Pentru mai multe informații despre activitatea Coaliției vizitați pagina web https://www.stopviolenta.md.

În anul 2018 în raionul Soroca a fost creat pe lângă Consiliul Raional Soroca un Consiliu de Participare, ca expresie a voinței de recunoaștere a valorii competențelor ți de asigurare a participării societății civile și sectorului privat în procesul de elaborare, implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a politicilor. Scopul acestei structuri este să faciliteze participarea asociațiilor obștești și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și să responsabilizeze Consiliul Raional Soroca față de comunitate. Consiliul de Participare din raionul Soroca are la moment 24 de membri, iar asociația deține funcția de secretar al acestuia.

La inițiativa asociației, în anul 2020 în municipiul Soroca este constituită Coaliția Locală a Societății Civile, care și-a propus ca scop să faciliteze și să stimuleze participarea organizațiilor societății civile și a cetățenilor activi la procesul decizional, să eficientizeze procesul decizional și să sporească gradul de răspundere a Consiliul Municipal Soroca față de cetățeni și societate, cât și să contribuie la asigurarea transparenței activității Consiliului Municipal Soroca și a Primăriei municipiului Soroca. Coaliția are peste 20 de membri, unde asociația la moment este desemnată ca organizație responsabilă de secretariat.

În vederea promovării activității Consiliului de Participare din raionul Soroca și a Coaliției Locale a Societății Civile din municipiul Soroca, asociația a dezvoltat platforma web http://www.euparticip.md, inclusiv a creat o pagină dedicată pe Facebook https://www.facebook.com/euparticip.md.