Concurs pentru identificarea unei locații/stațiuni în raionul Soroca pentru organizarea unei școli de justiție

SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE (adresa depunerii ofertelor și desfășurării concursului): str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Administratoare AO CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: identificarea unei locații/stațiuni în raionul Soroca pentru organizarea unei școli de justiție pentru un grup de 35 de persoane: fete și femei pe o durată de 4 zile ce va include: servicii de cazare și arenda sălii pentru organizarea cursurilor, alimentare a participanților .
CONTEXT: Concursul este realizat în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea accesului la justiție pentru a trăi în demnitate” implementat de A.O Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA. Inițiativa este derulată în cadrul Suportului instituțional oferit în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu CDA, cu suportul financiar al Republicii Federale Germania/Ministerul Federal de Externe prin intermediul Fereastra de finanțare PNUD pentru guvernanță, consolidarea păcii, crize și reziliență.
NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD2311 din 07 septembrie 2023
PERIOADA DE CONTRACTARE: sfârșit de septembrie și început de octombrie (4 zile). Data exactă va fi stabilită preliminar.
VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: serviciile vor fi achitate în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza contractului de prestări servicii, facturii fiscale și a actului de recepționare a serviciilor prestate.
SPECIFICAȚII CU REFERIRE TVA: toate bunurile vor fi achiziționate la cota TVA 0, furnizorii vor primi certificate speciale din partea AO CRT DACIA cu privire la această scutire. La prezentarea ofertei prețul se prezintă cu și fără TVA.
CRITERIILE DE EVALUARE A OFERTELOR: valoarea ofertei din punct de vedere al costului și calității, experiența de prestare a unor astfel de servicii; pentru condițiile de cazare se va lua în considerare spațiu adiacent.
TERMENUL ȘI CONDIȚIILE DE ACHIZIȚIONARE: serviciile urmează a fi livrate în perioada sfârșit de septembrie și început de octombrie (4 zile). Data exactă va fi stabilită preliminar de comun cu Prestatorul
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS: Ofertele comerciale se expediază în formă scanată cu amprenta ștampilei, semnătura persoanei de contact, inițialele și datele de contact a furnizorului la adresa electronică crt.dacia@gmail.com, cu indicarea în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD2311”, sau direct la sediul A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, la alegere după modelul anexat. Furnizorii pot propune oferte pentru fiecare tip de serviciu solicitat sau doar pentru un tip și mai multe. Oferta comercială trebuie să includă pentru serviciile alimentare: meniul atașat al serviciilor propuse, furnizorul poate propune mai multe variante de meniu. Inclusiv o scurtă descriere despre locația/stațiune (capacitatea de cazare, spațiul aferent pentru agrement, de indicat dacă unitatea de cazare este conectată la sistem de încălzire în perioada rece etc.) sau link-ul paginii web dacă aceasta există.
LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 17 septembrie 2023, 23:59
REZULTATELE CONCURSULUI VOR FI ANUNȚATE: până-n data de 19 septembrie 2023.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS ÎL DESCĂRCAȚI Aici