Consiliul Director de Tutelă este organul permanent de conducere a Instituției şi se subordonează Adunării Fondatorilor.

Componenţa Consiliului Director de Tutelă:
 • Efrosinia Haheu Munteanu
 • Iulian Gasan
 • Ion Duminică
 • Denis Moscvin
 • Veronica Teleuca
Preşedintele Consiliului Director de Tutelă

Preşedintele Consiliului Director de Tutelă este subordonat nemijlocit Adunării Fondatorilor şi asigură buna activitate a Consiliului Director de Tutelă a Instituţiei, ca organ permanent de conducere a acesteia.

Funcţia de Preşedinte al Consiliului Director de Tutelă o deţine:

 • Efrosinia Haheu Munteanu 

Cenzorul Instituţiei

Cenzorul este organul de control al Instituţiei, se subordonează Adunării Fondatorilor şi se află în relaţii de coordonare cu Consiliul Director de Tutelă a Instituţiei.

Funcţia de Cenzor al Instituţiei o deţine:

 • Iulia Sîrghi-Zolotco

Atribuţiile Cenzorului Instituţiei:

 • Efectuează revizia financiară, prezentând Adunării Fondatorilor şi Consiliului Director de Tutelă a Instituţiei raport despre rezultatele acesteia.
 • Efectuează controlul respectării prezentului statut şi a altor acte obligatorii de către Preşedintele Consiliului Director de Tutelă, Directorul Executiv  şi a altor persoane cu funcţii de răspundere din cadrul Instituţiei şi sesizează Adunarea Fondatorilor în caz de depistare a încălcărilor.
 • Supraveghează legalitatea şi corectitudinea adoptării deciziilor de ordin financiar şi economic, precum şi a întocmirii documentelor corespunzătoare.
 • Asigură disciplina financiară internă a Instituţiei şi consultă Directorul Executiv, Contabilul în probleme financiare, fiscale şi economice.
 • Efectuează auditul intern al Instituţiei, prezentând raportul de activitate şi de audit Adunării Fondatorilor şi Consiliului Director de Tutelă.
 • Consultă financiar şi economic strategiile de lungă durată a Instituţiei, se pronunţă cu privire la eficienţa acestora din punct de vedere al managementului resurselor financiare.