Adunarea Fondatorilor este organul suprem al Instituţiei.

Componenţa organului suprem:

 1. Mical McFarland
 2. Ethan Wang
 3. Babici Ion 

Adunarea Fondatorilor are următoarele atribuţii generale:

 • Decide asupra fondării Instituţiei, prin elaborarea şi încheierea contractului de constituire.
 • Decide adoptarea, completarea sau modificarea Statutului Instituţiei.
 • Aprobă, modifică alte acte necesare pentru constituirea şi buna funcţionare a Instituţiei.
 • Determină viziunea, misiunea, principiile, scopul şi obiectul de activitate a Instituţiei.
 • Determină direcţiile prioritare de activitate ale Instituţiei.
 • Adoptă decizii ce ţin de strategia de activitate a Instituţiei pe un termen mai mare de zece ani.
 • Determină modul de formare şi gestionare a patrimoniului Instituţiei cu o valoare mai mare de 10,000,000 MDL.
 • Gestionează activitatea privind majorarea patrimoniului Instituţiei.
 • Hotărăşte cu privire la reorganizarea sau lichidarea Instituţiei, desemnează comisia de lichidare şi aprobă bilanţul de lichidare.
 • Adoptă deciziile privind crearea de societăţi comerciale, fundaţiilor, altor organizaţii necomerciale, participarea la ele, deschiderea de filiale ale Instituţiei.
 • Adoptă decizii privind intrarea Instituţiei cu drept de membru, în componenţa altor organizaţii necomerciale existente, care contribuie la realizarea prevederilor statutare ale Instituţiei.
 • Asigură în plan internaţional respectarea de către Instituţie a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial.
 • Desemnează şi revocă membrii Consiliului Director de Tutelă, ca organ permanent de conducere a Instituţiei.
 • Desemnează şi revocă Preşedintele Consiliului Director de Tutelă.
 • Desemnează şi revocă Cenzorul Instituţiei.
 • Numeşte din propria iniţiativă, sau aprobă la propunerea Consiliului Director de Tutelă, persoane pentru funcţia de Director Executiv a Instituţiei.
 • Examinează şi aprobă bugetul anual, bilanţul financiar anual al Instituţiei.
 • Aprobă dările de seamă ale Consiliului Director de Tutelă şi ale Cenzorului Instituţiei.
 • Reclamează în justiţie sau petiţionează, pentru restabilirea drepturilor violate a Instituţiei, inclusiv a fondatorilor ei, de către acţiunile organelor şi organizaţiilor de stat, ale persoanelor cu funcţii de răspundere, care creează dificultăţi în constituirea Instituţiei şi desfăşurarea activităţilor legitime ale ei.
 • Hotărăşte orice alte probleme ce ţin de activitatea Instituţiei în plan internaţional.