Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, este preconceput după modelul Youth Banks din Irlanda, care este implementat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în baza unui cadru extins de cooperare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Consiliul Raional Soroca și Fundația Est-Europeană din Moldova. Programul are două componente principale, care prevăd pe de o parte, abilitarea tinerilor în procesul de participare a acestora în autogestionarea programului, începând cu acțiuni de colectarea de fonduri, mobilizarea comunității și extinderea parteneriatelor în acest sens, inclusiv pe de altă parte, formarea abilităților grupurilor de inițiativă în procesul de inițierea și dezvoltarea proiectelor comunitare, oferindu-le suport financiar sub formă de granturi.

Scopul programului: Programul Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca”, are ca scop creșterea participării civice ale tinerilor din raionul Soroca la dezvoltarea socială și economică a comunităților în care locuiesc.

Obiectivele programului:
- Abilitarea tinerilor în procesul de identificare a problemelor care-i afectează în mod direct și a ideilor proprii pentru soluționarea acestora, în cooperare cu autoritățile și instituțiile publice, inclusiv cu alte structuri și actori comunitari;
- Promovarea spiritului filantropic în societate, cu implicarea directă a tinerilor în procesul de colectare de fonduri pentru proiectele comunitare propuse spre implementare în raza raionului Soroca;
- Dezvoltarea și consolidarea capacităților tinerilor din raionul Soroca în vederea elaborării și implementării proiectelor comunitare, gestionării fondurilor financiare din cadrul programului, edificarea grupurilor de inițiativă și a potențialilor parteneri, lucru în echipă, luarea deciziilor, inclusiv în vederea comunicării și negocierii cu factori.
Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programului Raional de Granturi ”Fondul pentru Tineri Soroca” descarcă aici 
Formular de aplicare a Programului Raional de Granturi FpT Soroca 2021: descarcă aici