Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (CRT DACIA), a fost fondat la data de 14 februarie 2003 și înregistrată oficial de Consiliul Județean Soroca la data de 17 aprilie 2003 cu nr. 29, este o formațiune benevolă, constituită în forma juridică de asociație obștească, care urmărește beneficiul public.

Viziunea asociației este o societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, participă și se implică în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării în ansamblu.

Misiunea asociației este îndreptată în elaborarea, implementarea, promovarea și multiplicarea politicilor, strategiilor, metodologiilor, instrumentelor concrete, cu caracter inovativ și pragmatic, ce vor fi îndreptate pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor.

Scopul asociației este de a ajuta tinerii ca să-și formeze cunoștințe, abilități, deprinderi, atitudini și comportamente necesare pentru integrarea cât mai reușită a lor în societate.