Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (CRT DACIA) este o formațiune benevolă, constituită în forma juridică de asociație obștească, care urmărește beneficiul public.

Viziunea asociației este o societate în care tinerii beneficiază de realizarea tuturor drepturilor, participă și se implică în dezvoltarea socială, economică și culturală a comunităților și a țării în ansamblu.

Misiunea asociației este de a elabora, implementa, promova și multiplica politici, strategii, metodologii, instrumente operaționale, cu caracter inovativ și pragmatic, ce vor fi îndreptate pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor.

Scopul asociației este de a ajuta tinerii să devina arhitecții propriilor vieți, să sprijine dezvoltarea lor personală și creșterea către autonomie, să consolideze reziliența acestora și să îi înzestreze cu deprinderile de viață necesare pentru a face față unei lumi în schimbare.