Perioada de implementare: 01.01.2023 - 30.11.2023
Tinerii - Pot lupta împotriva Corupției!
Scopul: Educarea în spiritul integrității prin formarea deprinderilor de opunere a rezistenței fenomenului corupției în rândul tinerilor. Ar...
324
Perioada de implementare: 01.04.2022 - 31.10.2022
Suport pentru refugiații din Ucraina
Scopul: Acordarea suportului de urgență pentru refugiații din Ucraina. Arealul: localitățile raionului Soroca. Grup țintă: persoane refugiat...
82
Perioada de implementare: 01.03.2022 - 30.06.2022
Suport pentru refugiații din Ucraina
Scopul: Acordarea suportului refugiaților în special copiilor și femeilor din Ucraina pentru a le oferi oportunități pentru siguranță. Areal...
69
Perioada de implementare: 01.02.2022 – 30.04.2022
Centrul de plasament temporar pentru refugiați
Scopul: Asigurarea funcționalității centrului de plasament temporar pentru refugiați. Arealul: localitățile raionului Soroca. Grup țintă: pe...
92
Perioada de implementare: 27.10.2022 - 30.11.2022
Consolidarea instituțională a AO CRT DACIA
Scopul: De a consolida efortul AO CRT DACIA în sprijinul refugiaților din Ucraina. Arealul: localitățile raionului Soroca. Grup țintă: fete ...
766
Perioada de implementare: 01.11.2019 - 31.10.2020
PRO-DEM
Scop: Abilitarea Coaliției locale a societății civile în vederea implicării active în procesul decizional din cadrul primăriei municipiului Soro...
1484
Perioada de implementare: 01.11.2016 - 30.10.2017
Diferențele nu sunt obstacole II
Scopul: contribuirea la prevenirea discriminării pe criteriul etnic și gender a fetelor de etnie romă din localitățile Soroca, Otaci și Vulcăneș...
947
Perioada de implementare: 01.03.2015 – 31.12.2015
Viitorul ales de tineri
Scopul: Dezvoltarea oportunităților de participare și implicare activă în viața comunităților pentru tinerii cu vârsta de până la 30 ani din lo...
958
Perioada de implementare: 16.06.2014 – 15.07.2015
Diferențele nu sunt obstacole
Scopul: Contribuirea la asigurarea egalității cetățenilor din comunitatea romilor din orașul Soroca, în mod special a tinerilor la educație, ang...
903
Perioada de implementare: 01.06.2014 – 30.03.2015
FOCUS
Scopul: Îmbunătățirea șanselor de angajare în câmpul muncii a tinerilor absolvenți ai instituțiilor preuniversitare din orașul Soroca, care au ...
1065
Perioada de implementare: 01.04.2014 – 31.12.2014
Sinergii pentru viitorul tinerilor
Scopul: De a consolida serviciile prestate tinerilor din Rețeaua Prestatorilor de Servicii Prietenoase Tinerilor și a îmbunătăți instrumentele ...
868
Perioada de implementare: 01.04.2011 – 30.11.2013
Locuri de muncă pentru tineri
Scopul: Posibilități mai bune de angajare în câmpul muncii pentru tineretul vulnerabil din Moldova rurală și Chișinău. Sursa de finanțare: Winr...
1236
Perioada de implementare: 25.11.2010 – 10.12.2010
Teatrul social – Casa Mărioarei
Scopul: Prevenirea violenței domestice în baza de gen, promovarea egalității genurilor. Sursa de finanțare: Organizația Internațională pentru M...
907
Perioada de implementare: 01.09.2010 – 31.12.2017
Dialog intercultural în Moldova
Scopul: Promovarea prin intermediul campaniilor de sensibilizare publică dialogul intercultural și principiul de toleranță față și între tineri...
932
Perioada de implementare: 16.12.2009 – 08.04.2010
De la egal la egal împotriva torturii
Scopul: Consolidarea capacității instituționale a Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA în prevenirea încălcării drepturilor omului, inclusi...
905
Contract servicii consultanţă
Perioada implementării: 02 februarie – 02 noiembrie 2009. Sursa de finanțare: Fondul de Investiții Sociale din Moldova.
873
Perioada de implementare: 01.05.2009 – 01.09.2009
Tabăra tare-2009
Scopul: Împuternicirea, educarea și motivarea femeilor tinere din Moldova să devină lideri în comunitățile lor și să-și realizeze scopurile în v...
875
Perioada de implementare: 02.02.2009 – 02.11.2009
Contract servicii consultanţă
Scopul: Prestarea treningurilor, stagiu practice și asistenta tehnică pentru specialiștii din 13 centre comunitare de asistență socială a tineri...
887
Perioada de implementare: 01.10.2008 – 30.09.2009
Dezvoltarea întreprinderii sociale SC ARTDEDAL SRL
Scopul: Crearea locurilor de muncă pentru tinerii din localitățile rurale, obținerea resurselor financiare sociale. Sursa de finanțare: Fundaț...
883
Perioada de implementare: 09.06.2008 – 28.11.2008
Contract servicii consultanţă
Scopul: Crearea a 30 noi consilii locale de tineret și organizarea școlii de toamnă. Sursa de finanțare: PASET/Banca Mondială. Arealul implem...
803
Perioada de implementare: 19.01.2007 – 31.12.2007
Salt în carieră
Scopul: Dezvoltarea abilităților tinerilor marginalizați în procesul de angajare în câmpul muncii. Sursa de finanțare: PASET/Banca Mondială A...
852
Perioada de implementare: 22.12.2005 – 11.06.2011
Centrul de Reintegrare Socială pentru Tineri
Scopul: Acordarea unui complex de servicii sociale în vederea integrării ulterioare a beneficiarilor în comunitate. Sursa de finanțare: PNUD M...
936
Perioada de implementare: 05.12.2005 – 31.08.2006
Șanse noi pentru tineri
Scopul: De a contribui la realizarea drepturilor tinerilor din regiunea de nord-est a Republicii Moldova, în special a celor de sănătate și par...
594