Plan Strategic 2021-2025

Planul Strategic al Centrului pentru Tineret DACIA pentru perioada 2021-2025, este un produs al analizei necesităților primordiale ale tinerilor și societății în care ei se dezvoltă, dar și un produs obținut prin prisma experienței asociației pe parcursul a 17 ani de activitate. Obiectivele stabilite, sunt relevante și actuale schimbărilor ce au loc și care își aduc amprenta în diverse domenii ale vieții.

Pentru a realiza acest plan strategic există deja dedicație, ambiție și destulă perseverență din partea unei echipe implicate și responsabile. Totuși, noi considerăm, că obiectivele noastre pentru următoarea perioadă sunt comune cu cele ale multor dintre voi, ce sunteți cointeresați ca tinerii să aibă perspective mai bune de viitor, cu respectarea și valorificarea în egală măsură, a șanselor atât pentru băieți, cât și pentru fete.

Efortul conjugat va asigura o sinergie a resurselor disponibile și va contribui la realizarea eficientă a obiectivelor noastre cu efect multiplicator. În acest sens, acest document are misiunea să ofere informații tuturor părților cointeresate, despre strategia noastră de viitor și în ce mod aceasta poate fi valorificată pe domeniile de interes comun.

Succesul la realizarea acestui plan strategic va fi celebrat de noi toți, dar în special de beneficiarii noștri – tinerii, care încă mai sunt discriminați pe criteriul de vârstă, neglijându-le potențialul enorm și uitând că și noi cei adulți am fost cândva tineri.

Pentru mai multe detalii vedeți aici documentul integral al Planului Strategic.