Un nou proiect implementat cu succes de Consiliul Elevilor al IP LT „Ion Creangă”

Proiectul „Spațiu sigur de așteptare și socializare”, implementat de Consiliul Elevilor al IP LT „Ion Creangă”, a fost finalizat cu succes. Acesta a fost posibil datorită grantului oferit în cadrul proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, implementat de către AO CRT DACIA, cu sprijinul financiar al Fundației Soros Moldova.

Una dintre problemele identificate în rândul elevilor era insuficiența spațiilor amenajate pentru așteptare și socializare activă. În special, elevii transportați din satele adiacente se confruntau cu dificultăți în a găsi un loc sigur și potrivit pentru așteptarea transportului, dar și pentru desfășurarea altor activități conexe procesului educațional, precum cercuri, secții sau activități extrașcolare. Situarea instituției pe o arteră principală a municipiului Soroca, cu o circulație sporită, reprezenta un risc pentru elevi, care se puteau expune accidentelor sau situațiilor de pericol în timp ce se jucau în mod spontan sau ieșeau neintenționat din incinta școlii.

Implementarea proiectului „Spațiu sigur de așteptare și socializare” a reprezentat o soluție viabilă pentru această problemă. Prin amenajarea unui spațiu special dedicat, dotat cu diverse jocuri și echipamente de divertisment, elevii au posibilitatea să-și petreacă timpul într-un mediu sigur și adecvat nevoilor lor. Acest spațiu nu numai că oferă o așteptare organizată și rațională pentru elevii transportați, ci este util și pentru ceilalți elevi ai instituției care au timp de așteptare înainte de participarea la diferite secții, cercuri sau activități extrașcolare la care sunt înscriși.

Beneficiarii direcți ai proiectului sunt cei 208 de elevi transportați din satele adiacente, dintr-un total de 781 de elevi ai IP LT „Ion Creangă”. În urma extinderii numărului de instituții arondate liceului și creșterii numărului de elevi transportați, acest spațiu amenajat a devenit esențial pentru asigurarea unei așteptări sigure și confortabile pentru toți acești tineri. Beneficiarii indirecți ai proiectului au inclus părinții elevilor, administrația liceului și comunitatea școlară în ansamblu, estimată la 1000-1200 de persoane.

Implementarea proiectului a adus numeroase avantaje pentru elevi și pentru instituția de învățământ. Printre principalele avantaje se numără:
- Spațiu sigur și bine amenajat: Elevii transportați și ceilalți elevi care așteaptă să participe la diverse activități au acum acces la un spațiu securizat și confortabil. Acesta este dotat cu diverse jocuri, oferind oportunități de socializare și divertisment într-un mediu controlat.
- Timp de așteptare fără riscuri: Spațiul amenajat a eliminat riscurile la care elevii erau expuși în timpul așteptării. Aceștia pot petrece timpul într-un mod productiv și sigur, fără a se expune accidentelor sau situațiilor periculoase.
- Responsabilizarea elevilor: Prin implicarea activă a Consiliului Elevilor în implementarea proiectului, elevii au fost responsabilizați în menținerea și păstrarea bunurilor din spațiul de așteptare și socializare. Acest aspect îi învață importanța respectării regulilor și a responsabilității individuale.
- Creșterea imaginii liceului și a Consiliului Elevilor: Implementarea cu succes a proiectului și crearea unui spațiu sigur și atractiv pentru elevi contribuie la îmbunătățirea imaginii instituției și a Consiliului Elevilor. Această inițiativă demonstrează angajamentul și responsabilitatea elevilor în rezolvarea problemelor comunității lor.
- Sensibilizarea altor elevi: Proiectul servește ca un exemplu de bună practică pentru implicarea tinerilor în proiecte și în luarea deciziilor care le afectează direct. Succesul acestui proiect poate inspira și motiva alți elevi să se implice în inițiative similare pentru a-și îmbunătăți comunitatea școlară.

Proiectul „Spațiu sigur de așteptare și socializare” implementat de Consiliul Elevilor al IP LT „Ion Creangă” a fost o reușită notabilă în cadrul Proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”. Acesta a oferit elevilor transportați și celorlalți elevi ai instituției un loc sigur și plăcut în care să aștepte și să socializeze. Implementarea acestui proiect reprezintă o dovadă a abilităților și capacităților elevilor de a-și implica în mod activ în dezvoltarea comunității lor școlare. Prin astfel de inițiative, elevii devin cetățeni responsabili și contribuie la crearea unui mediu educațional propice creșterii și dezvoltării lor.