18 septembrie - Ziua internațională a salarizării echitabile

Ziua internaţională a salarizării echitabile, celebrată pentru prima dată la 18 septembrie 2020, reprezintă eforturile susţinute pentru obţinerea unei remuneraţii corespunzătoare pentru o muncă de aceeaşi valoare.

În majoritatea regiunilor, femeile sunt plătite mai puţin decât bărbaţii, fiind vorba de o diferenţă de salarizare de circa 23% la nivel global. Egalitatea de gen şi incluziunea în muncă a femeilor şi fetelor continuă să fie îngreunate din cauza persistenţei relaţiilor inegale de putere, structurale şi istorice, între femei şi bărbaţi, a sărăciei, a inegalităţilor şi a dezavantajelor privind accesul la resurse şi la oportunităţi. S-au făcut progrese pentru reducerea acestei diferenţe, însă destul de limitate. Chiar dacă au fost făcute demersuri extinse pentru realizarea egalităţii între femei şi bărbaţi, în practică gradul de aplicabilitate este destul de redus.

În Republica Moldova, diferențele salariale sunt subestimate. Acest lucru se explică prin caracteristicele particulare ale pieții muncii din Republica Moldova. Piața muncii în Moldova este caracterizată printr-un grad destul de semnificativ de ocupare informală cât și faptul că aproape o treime din cei ocupați activează în sectorul agricol, sectorul cu cel mai mic nivel de remunerare și cel mai înalt grad de informalitate. Aceste anomalii ale pieții muncii autohtone sunt specifice mai mult bărbaților – angajarea informală cît și ocuparea în sectorul agricol. Astfel spus, dacă piața muncii în Moldova ar fi una mai aproape de modelul european, diferențele salariale ar fi mai semnificative.