4 licee din regiunea de Nord a țării au fost selectate

Începând cu luna noiembrie 4 licee din regiunea de Nord a țării au fost selectate în calitate de beneficiare a proiectului „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”.
Liceele partenere din zona Nord sunt:
· LT ”B.P. Hașdeu”, or. Drochia;
· LT ”Petru Rareș”, mun. Soroca;
· LT ”Ion Creangă”, mun. Soroca;
· LT ”Visoca”, s. Visoca, r-nul Soroca.

În aceste instituții activează Consiliul Elevilor, membrii acestor consilii sunt elevi care doresc să participe activ la viața școlară reprezentând interesele tuturor elevilor, astfel contribuind la creșterea capacității de implicare a tinerilor în viața instituției.
Scopul proiectului constă în dezvoltarea capacităților Consiliilor de elevi, ale echipelor manageriale și colectivelor didactice din școli în aplicarea metodelor participative de luare a deciziilor la nivel de instituție educațională.
Ne propunem să dezvoltăm capacitățile elevilor pentru a-i încuraja să se implice mai activ în luarea deciziilor la nivel de școală. Un accent deosebit se va pune pe învățarea elevilor de a organiza dezbateri și o comunicare cu factorii de decizie, de a colecta fonduri pentru transpunerea în viață a ideilor generate de elevi, de a elabora și implementa mici inițiative în școală. Astfel elevii vor fi mai eficienți în planificarea activităților si rezolvarea diverselor probleme în școală, devenind un organ indispensabil în lanțul decizional din cadrul instituției educaționale.

Proiectul va contribui la:
· sporirea gradului de implicare a elevilor în procesul decizional prin dezvoltarea capacităților consiliilor de elevi care va deveni un instrument eficient pentru construcția unei școli sănătoase;
· participarea/implicarea elevilor în condiții formale și informale va aduce valoare adăugată întregului proces instructiv-educativ din școală;
· va crește gradul de reprezentare a elevilor în CE
· se va îmbunătăți percepția de către cadrele manageriale și cadrele didactice față de rolul și importanța CE și se va îmbunătății cooperarea dintre elevi, cadre didactice, echipa managerială;
· în 4 instituții vor fi create proceduri instituționalizate eficiente de luare a deciziilor cu implicarea elevilor,

Această inițiativă este implementată în două regiuni Nord și Sud de către două organizații partenere: Asociația Obștească Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca și Centrul CONTACT-Cahul și este susținută financiar de către Fundația Soros-Moldova.