Astăzi student, mâine angajat

Astăzi, 17 noiembrie 2022, în incinta Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, a avut loc una din activitățile incluse în cadrul Decadei Tineretului, masa rotundă cu genericul „Astăzi student, mâine angajat”.

La eveniment au participat o grupă de studenți de la Școala Profesională din Soroca, specialitatea cusător și directorul executiv de la S.R.L MARITAN-SOR, Plăcintă Tatiana. Masa rotundă a avut ca obiectiv informarea tinerilor despre condițiile angajării în câmpul muncii, drepturile și cerințele unui angajat. Tatiana Plăcintă le-a adus la cunoștință următoarele:
·părțile semnatare ale contractului de muncă (angajator și angajat);
·data începerii contractului;
·numărul de zile de concediu anual plătit;
·durata perioadelor de preaviz pe care trebuie să le respecte angajatul și angajatorul, în cazul rezilierii contractului de muncă;
·salariul de bază inițial, frecvența cu care se efectuează plata, alte elemente componente ale remunerației;
·durata zilei sau a săptămânii normale de lucru (numărul de ore).

La fel, tinerii au aflat mai multe detalii despre condițiile de angajare, cum se redactează un CV Europass și cum să redacteze o scrisoare de intenție pentru a fi angajați în câmpul muncii.
Masa rotundă s-a încheiat cu o discuție constructivă dintre tineri și angajator.