Concurs pentru achiziționarea serviciilor de consultanță

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Președintă A.O. CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@gmail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează proiectul Fondul pentru Tineri Soroca, susținut financiar de către Fundația Est-Europeană, în cadrul proiectului ”Cetățeni Activi, Comunități Prospere” finanțat de către Suedia prin intermediul Ambasadei Suediei la Chișinău.
SCOPUL CONCURSULUI: Scopul acestui concurs este de a identifica, iar ulterior de a contracta un consultant/ă pentru achiziționarea serviciilor de consultanță a membrilor Fondului pentru Tineri Soroca. 
TERMENUL DE PREZENTARE A OFERTELOR: Începând cu 12 ianuarie 2022 până la 18 ianuarie 2022, ora 23:59. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.
CERINȚE FAȚĂ DE CONSULTANT/Ă:
-Studii superioare într-un domeniu relevant cum ar fi: management, drept, administrație publică, științe politice, managementul proiectelor, științele sociale, drepturile omului;
-Cunoașterea la perfecție a limbii române;
-Abilități de analiză;
-Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;
-Responsabilitate.
RESPONSABILITĂȚILE CONSULTANT(ULUI/EI)
-Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
-Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.
LIMBA ÎN CARE SE PREZINTĂ OFERTELE COMERCIALE: limba română.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS
1.CV-ul, cu indicarea studiilor și experiența profesională deținută; Oferta financiară.
Modalitățile de participare la concurs: Dosarul se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Servicii de consultanță” sau dosarul poate fi depus personal la adresa: or. Soroca, str. Mihail Sadoveanu nr.21, A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu.
CRITERIILE DE EVALUARE:
Nivelul competențelor profesionale, experiența de muncă și modul de prezentare în cadrul interviului.
Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 068338284 sau la adresa de e-mail: stela.babici@gmail.com, persoana de contact Babici Stela.
CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS ÎL DESCĂRCAȚI AICI