Concurs pentru achiziționarea mobilierului exterior

DENUMIREA ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
SEDIUL ORGANIZAȚIEI CONTRACTANTE: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova.
PERSOANA DE CONTACT: Babici Stela, Președintă AO CRT DACIA, tel: +373 68338284, e-mail: stela.babici@mail.com.
OBIECTUL ACHIZIȚIEI: Mobilier extern.
NUMĂRUL CONCURSULUI: CRTD2205 din 6 mai 2022.
CONTEXT: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA implementează Proiectului “Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”, cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova . În cadrul proiectului organizația contractantă va susține financiar 4 inițiative ale Consiliilor de Elevi din 4 instituții beneficiare ale proiectului din localitățile: s. Pelinia, Drochia/or. Drochia, s. Visoca, r-nul Soroca și mun. Soroca.
VALUTA ȘI MODUL DE ACHITARE: achitarea se va efectua în Lei moldovenești, prin transfer bancar, în baza facturilor de recepție a bunurilor livrate. Ofertele vor include prețurile în MDL la cota TVA 20%, în cazul furnizorilor plătitori de TVA.
CONDIȚII DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Î
n prețul produselor trebuie să fie luată în calcul livrarea produselor la punctul de destinație indicat în rubrica ”Bunurile vor fi livrate la adresa” din tabelul ”Cerințele față de bunurile solicitate”;
Oferta trebuie să includă termenul de valabilitate al ofertei, disponibilitatea în stoc, termenii de livrare și garanția;
La selectarea ofertelor se va lua în considerație nu doar cel mai mic preț oferit ci și calitatea (producătorul) echipamentului propus, termenul de livrare și garanție;
La depunerea ofertelor furnizorul trebuie să ție cont că bunurile urmează a fi livrate nu mai târziu de 25 mai 2021.
MODALITĂȚILE DE PARTICIPARE LA CONCURS: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu indicația în titlul mesajului ”concurs de achiziție Nr. CRTD2205” sau direct la sediul organizației.
TERMENUL-LIMITĂ DE PREZENTARE A OFERTELOR: 13 mai 2022; 15:00
DATA/ORA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI: 13 mai 2022, ora 16.00
CONȚINUTUL DOSARULUI DE PARTICIPARE LA CONCURS ÎL DESCĂRCAȚI AICI