Concurs pentru achiziționarea serviciilor editoriale și tipografice

Denumirea organizației contractante: A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA
Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md
Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: stela.babici@gmail.com
Obiectul achiziției:Servicii editoriale și tipografice a Raportului „Accesul la justiție a tinerilor din raionul Soroca”
Numărul concursului: CRTD21012 din 10.09.2021
Termenul-limită de prezentare a ofertelor: 19 septembrie 2021, ora 23:59
Data desfășurării concursului: 20 septembrie 2021
Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.
CONTEXT: Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale A.O. CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de A.O. Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale A.O. CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.
Conținutul Dosarului de participare la concurs îl descărcați Aici