Concurs privind elaborarea regulamentului de evaluare a performanțelor, de dezvoltare și motivare a personalului

Denumirea organizației contractante: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.
Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: stela.babici@gmail.com.
Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, de dezvoltare și motivare a personalului al AO CRT DACIA”.
Numărul concursului:CRTD21002
Locul de realizare: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.
Limba de lucru: limba română.
Tipul contractului: Prestări servicii.
Perioada prestării serviciilor: iulie-august 2021.
Context: Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.
Conținutul Dosarului de participare la concurs îl descărcați AICI