Constituirea Consiliului Local al Tinerilor Soroca 2020-2021

La data de 23 octombrie 2020 a avut loc constituirea Consiliului Local al Tinerilor Soroca și validarea mandatelor pentru 2020-2021.

În cadrul ședinței s-a pus accent pe unele întrebări cum ar fi: aprobarea regulamentului privind organizarea și funcționarea Consiliului Local al Tinerilor, stabilirea și aprobarea Comisiilor de specialitate, formarea unui mediu în care tinerii se pot exprima şi dialoga între ei, cum să comunice cu factorii de decizie şi cu alți actori sociali în problemele care îi interesează, responsabilizarea tinerilor în ceea ce privește identificarea şi soluționarea propriilor probleme, prin prezentarea recomandărilor autorităților publice cu privire la activitățile de tineret, oferirea posibilităților tinerilor de a învăța practica cetățeniei active, a comunicării, dezvoltarea abilităților de lider, promovarea oportunităților egale între tineri şi încurajarea participării lor în procesul decizional.
La ședință s-a aprobat și lansarea campaniei electorale de alegerea președintelui Consiliului. În perioada imediat următoare, Consiliul urmează să-și aleagă conducerea în persoana Președintelui și Vicepreședintelui. Aceștia urmează a fi votați în urma prezentării programului electoral. De asemenea, urmează a fi aprobate alte acțiuni organizatorice necesare pentru buna desfășurare a activității CLT.

Astfel la data de 30 octombrie 2020, ora 15:30, va fi ales Președintele și Vicepreședintele Consiliului Local al Tinerilor Soroca.
Structura Consiliului Local al Tinerilor funcționează după modelul Consiliului Municipal Soroca, având în componența sa un birou executiv format dintr-un președinte, un vicepreședinte şi un secretar, precum şi patru comisii de specialitate. Consiliul funcționează pe baza unui regulament propriu elaborat şi adoptat de membri acestuia. Prin respectiva ședință, membrii Consiliului Local al Tinerilor Soroca, au pus bazele unei noi șanse de schimbare.
Consiliul Local al Tinerilor Soroca este reprezentat de tineri din 9 instituții de învățământ, întrunind astfel un număr de 21 de consilieri. În componența Consiliului intră și tineri voluntari care doresc să se implice în activitățile şi proiectele propuse, până în prezent având 20 voluntari.

Activitatea este organizat de către Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, în cadrul Planului de Activități în domeniul Tineret din cadrul Raionului Soroca pentru perioada anului 2020, cu suportul financiar exclusiv, din partea Consiliului Raional Soroca.