În cadrul primei ediții a dezbaterilor vorbim cu doamna Vicol-Felișcan Tatiana – juristă, coordonatoarea „Serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție” și doamna Morari–Celan Olga – parajuristă, membră activă a „Platformei de Dialog pentru Accesul la Justiție Soroca” despre importanța serviciilor juridice primare gratuite, despre barierele cu care se întâlnesc tinerii privind accesul la justiție, dar și despre ce soluții putem identifica în vederea informării tinerilor despre asistența juridică primară oferită lor în mun. Soroca.
Activitatea se înscrie în Proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.
Proiectul „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.