Forumul Raional al Tinerilor Soroca

Astăzi s-a desfășurat Forumul Raional al Tinerilor din raionul Soroca (online), unde au participat peste 30 de tineri creativi și activi în idei, consilieri și membri ai Consiliului Raional al Tinerilor din raionul Soroca.
Scopul principal al forumului a fost prioretizarea obiectivelor și identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor, elaborarea și aprobarea unei rezoluții cu privire la problemele și soluțiile identificare.
Prin organizarea acestui forum tinerii consilieri au prezentat rezultatele sondajului sociologic cu participarea tinerilor privind identificarea necesităților, aspirațiilor și dificultăților cu care se confruntă tinerii din raionul Soroca, realizat în anul 2021.

Inclusiv tinerii consilieri doresc responsabilizarea tinerilor în scopul implicării active în elaborarea și implementarea politicilor publice în domeniu.
Consiliul Raional Soroca, ca autoritate publică gazdă și partener al Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA în desfășurarea evenimentului, reprezentat de Jitniuc Andrei, Specialist principal al Serviciului Tineret şi Sport, s-a arătat cointeresat de obiectivele forumului și a încurajat participanții să se implice activ și responsabil în îmbunătățirea serviciilor destinate tinerilor, accentuând experiențele pozitive la nivel regional și formele de parteneriat multisectorial în domeniul tineret.

În cadrul Forumului tinerii au discutat în patru ateliere și au formulat soluții referitor la următoarele probleme: Autopercepția tinerilor și modalități de petrecere a timpului liber;
Cunoștințele despre sănătatea și comportamentul deviant în rândul tinerilor; Posibilitățile de dezvoltare personală ale tinerilor/ Integrarea tinerilor pe piața forței de muncă;
Implicarea tinerilor în procesul decizional.

Veronica Suveica, Manager, Programul pentru Democrație a menționat că tinerii din țară se confruntă cu nenumărate probleme care trebuie rezolvate în cel mai apropiat timp. „Organizarea acestui Forum este foarte importantă, deoarece aici, tinerii își împărtășesc experiența, problemele cu care se confruntă și găsesc soluții. Tinerii sunt prezentul acestei țări, iar pentru ca ei să aibă un viitor prosper, trebuie să muncim cât mai mult împreună”