Hărţuirea online a femeilor

Odată cu accesul din ce în ce mai facil la internet, la reţelele sociale online şi la aparatura digitală sofisticată, au evoluat şi s-au diversificat şi modalităţile de violenţă şi hărţuire. În consecinţă, a apărut şi conceptul de "cyber bullying", adică o formă de agresiune petrecută online sau de hărţuire informatică. Viteza de propagare a internetului şi posibilitatea mesajelor online de a ajunge cât mai repede, cât mai departe nu fac decât să ducă la creşterea nivelului violenţei virtuale care nu este mai puţin nocivă decât cea reală.

Urmărirea online ar însemna trimiterea repetată de mesaje online - text sau video - sau de e-mailuri cu caracter ofensator, iar hărţuirea informatică se referă la mesajele sau comentariile cu caracter explicit sexual, la limbajul insultător şi la ameninţări. Femeile, mai ales adolescentele şi tinerele, sunt proponderent victimele acestei forme de violenţă informatică.

Definirea clară, la nivel legislativ, a fenomenului de hărţuire informatică ar ajuta nu doar la pedepsirea făptaşilor, dar şi la ajutarea victimelor ca să înţeleagă mai bine ce li se întâmplă: modul în care sunt agresate sau umilite nu reflectă valoarea lor personală, ci nocivitatea agresorilor. În felul acesta, dramele prilejuite de pierderea respectului de sine pot fi reduse. Şi nu doar aceste drame.

Nu doar victimele trebuie educate în acest sens, ci, mai ales, publicul din spaţiul virtual care, observând cazurile de hărţuire online, ar trebui să reacţioneze pentru a pune capăt acestei agresiuni.