Politica privind anti-discriminarea, anti-hărțuirea, anti-violența și implementarea dimensiunii egalității de gen în activitatea asociației

Acest document are drept scop stabilirea regulilor minime de implementare a dimensiunii egalității de gen, anti-discriminare, anti-hărțuire și anti-violență în activitatea Centrului de Resurse pentru Tineret DACIA, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Politica privind anti-discriminarea, anti-hărțuirea, anti-violența și implementarea dimensiunii egalității de gen în activitatea asociației oferă o descriere a măsurilor instituționale și trasează liniile directoare pentru a asigura reprezentarea echitabilă a femeilor și bărbaților în cadrul asociației, ținându-se cont de prevederile cadrului normativ național și internațional.

Ariile de intervenție a prezentei Politici vizează: recrutarea, selectarea și angajarea personalului; orarul de muncă; măsuri de reconciliere a vieții de familie și obligațiile de muncă; infrastructura; prevenirea discriminării, hărțuirii sexuale și a violenței față de femei.

Prezenta Politică este aprobată la data de 28 aprilie 2021 de către Consiliul de Administrare al CRT DACIA.

Pentru mai multe detalii vedeți aici documentul integral al Politicii privind anti-discriminarea, anti-hărțuirea, anti-violența și implementarea dimensiunii egalității de gen în activitatea asociației.