Problemele cu care se confruntă tinerii din raionul Soroca în accesul la justiție

CRT DACIA a prezentat problemele cu care se confruntă tinerii din raionul Soroca în accesul la justiție și soluțiile pentru depășirea acestora
Lipsa educației juridice este principala barieră în accesul la justiție cu care se confruntă tinerii din raionul Soroca, iar cele mai vulnerabile în acest sens sunt persoanele de etnie romă. Cel puțin asta arată raportul „Accesul la justiție al tinerilor din raionul Soroca”, prezentat de Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA (CRT DACIA). Documentul a fost elaborat în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția Drepturilor Omului”, implementat de CRT DACIA, în calitate de beneficiară a proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova”, implementat de PNUD Moldova în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Potrivit raportului, discriminarea persoanelor de etnie romă cel mai des este cauzată de stereotipuri, iar măsurile discriminatorii sunt, de multe ori, percepute drept justificate și legitime. Autoarele raportului, însă, menționează că lipsa surselor financiare este una dintre problemele de bază în creșterea și educația copiilor, ceea ce creează impedimente în accesul la drepturile fundamentale. Suportul statului prin susținerea copiilor și a tinerilor încă de la vârste fragede, când persoana începe să se formeze ca personalitate și obține deprinderi de viață, este crucial. Lipsa unui program de susținere financiară pentru educația copiilor și a tinerilor face ca aceștia să abandoneze școala.

Problema nihilismului juridic, necesitatea informării tinerilor, abilitarea lor juridică au fost menționate de fiecare dintre interlocutorii din raionul Soroca, intervievați în procesul de elaborare a raportului. Soluționarea acestei probleme poate avea loc prin informarea, capacitarea, implicarea tinerilor pentru ca aceștia să-și cunoască drepturile și obligațiile, dar și prin creșterea capacității profesioniștilor din domeniul juridic, pentru ca aceștia să le poată crea tinerilor condiții propice pentru acces liber, informat și responsabil la justiție.

Autoarele raportului „Accesul la justiție al tinerilor din raionul Soroca” au formulat un șir de recomandări pentru depășirea barierelor identificate în accesul la justiție al tinerilor. Astfel, se propune implementarea proiectelor care să vizeze dezvoltarea cunoștințelor și abilităților tinerilor de etnie romă privind drepturile lor și care vor promova implicarea tinerilor romi în activitățile desfășurate. La fel, se propune organizarea instruirilor în cascadă, pentru ca tinerii romi să împărtășească informațiile aflate cu membrii comunității din care provin.

Majorarea numărului de parajuriști și de mediatori comunitari – cel puțin câte unul în localitățile în care este un număr mare de persoane de etnie romă – ar contribui la o orientare mai corectă a cetățenilor către instituțiile relevante, ceea ce va duce la economisirea timpului, resurselor umane și materiale, dar și de congestionarea activității instanțelor de judecată.
O altă soluție propusă pentru îmbunătățirea accesului la justiție este elaborarea unor documente informative, inclusiv în limbajul Braille, pregătirea interpreților/traducătorilor autorizați în limbajul mimico-gestual, care să poată participa în cadrul proceselor judiciare. La fel, este necesară organizarea sesiunilor informative pentru tinerii aflați în Penitenciarul nr. 6 din Soroca, privind drepturilor lor, modalitățile de angajare în câmpul muncii.

Autoarele raportului propun desfășurarea unor campanii informaționale prin intermediul cărora tinerii activi să poată sensibiliza și informa semenii lor privind drepturile și mecanismele de acces la justiție.
În cadrul aceluiași eveniment, echipa CRT DACIA a prezentat rezultatele activităților implementate în cadrul proiectului „Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția Drepturilor Omului”. Astfel, în perioada aprilie 2021 - noiembrie 2022, au fost desfășurate șase sesiuni de dezbateri pentru informarea și sensibilizarea tinerilor privind drepturile lor și problemele cu care se confruntă cel mai frecvent. Peste 380 de tineri și tinere din raionul Soroca, cu vârsta cuprinsă între 14-35 de ani au fost informați despre drepturile lor și mecanismele locale de acces la justiție, în cadrul a 15 sesiuni de informare. Sesiunile au fost organizate cu scopul de a crește cultura juridică a tinerilor și de a-i orienta spre servicii concrete de acordare a asistenței juridice specializate, cum ar fi asistența juridică la nivel primar și local. Alte 228 de persoane, dintre care 161 de fete/femei, 67 de băieți/bărbați, inclusiv 90 de persoane refugiate din Ucraina, au beneficiat de consultații juridice gratuite, organizate atât la sediul CRT DACIA, cât și în localitățile rurale din raionul Soroca.

Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA, fondat și înregistrat în anul 2003, este o asociație obștească, nonprofit, apolitică, care activează în beneficiul public și are în palmaresul său peste 60 de proiecte implementate la nivel local, regional și național. Asociația este conectată permanent la nevoile reale ale societății aflate în schimbare, își ajustează strategiile, astfel încât să asigure eficiența oportunităților oferite de partenerii săi, în special cu un accent sporit pe drepturile, necesitățile și interesul primordial al tinerilor. Convingerea noastră profundă este că doar prin cooperare, doar împreună putem să ne atingem obiectivele comune, astfel încât să asigurăm o sinergie a resurselor disponibile, să amplificăm impactul rezultatelor și să garantăm sustenabilitatea acestora.
Raportul la Acesul la Justiție al Tinerilor din raional Soroca îl găsiți Aici