Scop: promovarea participării tinerilor din comunitățile raionului Soroca în procesele decizionale din cadrul autorităților publice locale de nivelul I și II
Durata de implementare: 01 aprilie 2019 – 31 martie 2021
Donatori: Fundația Est-Europeană din Moldova