Perioada implementării: 01 noiembrie 2009 – 31 august 2010.
Sursa de finanțare: ao ”habitat”/matra.