Perioada implementării: 16 decembrie 2009 – 08 aprilie 2010.
Sursa de finanțare: PNUD Moldova.