Perioada implementării: 01 septembrie 2010 – 31 decembrie 2017.
Sursa de finanțare: Consiliul Național al Tineretului din Moldova/CRT DACIA/Consiliul raional Soroca/ Fundația Pestalozzi din Elveția.