Perioada implementării: 01 iulie 2012 – 30 noiembrie 2013 
Sursa de finanțare: WINROCK Moldova/Fundația OAK