Perioada implementării: 01 mai – 31 decembrie 2015.
Sursa de finanțare: Ministerul Tineretului și Sportului al Republicii Moldova/CRT DACIA